NAHL.LV
E-pasts: Parole: Reģistrēties
Ziņot par kļūdu
Dzimšanas dienas
* NAHL pieaicina amatieru hokeja komandas piedalīties Open Challenge Cup 2018 * Līmenis – 3-4 līga *

Nolikums-BALDERIS CUP

Starptautisks amatieru hokeja turnīrs

BALDERIS CUP

Sacensību nolikums.

1. MĒRĶIS

1.1. Popularizēt ledus hokeja spēli Jūrmalā.

1.2. Veicināt veselīgu dzīves veidu.

1.3. Noskaidrot labāko hokeja komandu turnīrā.

2. VADĪBA

2.1. Čempionātu organizē NEATKARĪGA AMATIERU HOKEJA LĪGA “NAHL” sadarbībā ar Jūrmalas Sporta servisa centrs.

3. LAIKS un VIETA

3.1. Sacensības tiek rīkotas Majoru sporta laukumā, Rīgas ielā 1, Jūrmalā.

3.2. Laika posmā no 7. līdz 8.janvārim 2018.gada.

3.3. Spēles notiek pēc organizatora sastādītā un spēlētāju saskaņota kalendāra.

3.6. “NAHL” nosūta ar čempionāta komandām saskaņotu spēļu grafiku Jūrmalas Sporta servisa centram, kurš to saskaņo.

4. SPĒĻU RĪKOŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Balderis CUP notiek pēc IIHF hokeja spēles noteikumiem (izņemot spēka paņēmienus), NAHL nolikuma un disciplināro sodu nolikuma.

4.2. Turnīrs notiek vienā posmā. Tiek izspēlēts viens aplis, kurā komanda tiekas katra ar katru dīvas grupas, pēc viena posma notiek “PLAY OFF” spēles kas tiek nospelētas līdz vienai uzvarai.

4.3. “PLAY OFF” spēles nevar noslēgties ar neizšķirtu rezultātu. Lai noteiktu uzvarētāju, tiek izpildīti pēc spēles metieni.

4.4. Pēc spēles metienu izpildīšanas kārtība:

4.4.1. Abas komandas izpilda 3 metienu sēriju līdz brīdim, kad var noteikt uzvarētāju. Procedūru uzsāk trīs dažādi spēlētāji no katras komandas, izdarot pēcspēles metienu sēriju. Jebkurš spēlētājs, kura noraidījums nav beidzies, noslēdzoties spēlei, netiek pielaists pie pēcspēles metienu izpildīšanas. Ja rezultāts paliek neizšķirts pēc 3 metienu sērijas, tad metienus turpina katras komandas viens spēlētājs, neatkarīgi vai tas ir piedalījies metienu sērijā vai nav. Viens un tas pats spēlētājs var tikt izmantots katram komandas metiena izpildījumam. Spēle tiks pārtraukta brīdī, kad divu spēlētāju duelī tiks panākts izšķirošs rezultāts.

4.5. Čempionāta spēļu ilgums 1 stunda, no tās 3x12 minūtes tīrais laiks (komandu pirms spēles iesildīšanās uz ledus 4.min.). Par uzvaru mačā komandai ir piespriežami 2 punkti, neizšķirta gadījumā - katra komanda saņem pēc 1 punktam, piezaudējuma komanda saņem 0 punktus.

4.7. Komandām, 15 minūtes pirms spēles, sekretariātam jāiesniedz elektroniski sagatavots un izdrukāts spēlētāju pieteikums.

4.8. Par komandas neierašanos uz spēli vai atteikšanos uzsākt spēli, tai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5 un tālāku komandas dalību čempionātā izskata Jūrmalas atklātā čempionāta hokejā vadība, saskaņā ar disciplināro nolikumu, un  kura arī pieņem galīgo lēmumu.

4.9. Ja līdz ledus laika beigām palikušas mazāk par 5 minūtēm komanda nedrīkst pieprasīt 30 sekunžu pārtraukumu. Komandas spēles laikā 30 sekunžu pārtraukumu var izmantot tikai vienu reizi.

5. DALĪNIEKI, SPĒLĒTĀJU PIETEIKUMI

5.1. Čempionātā tiek uzaicinātas piedalīties sešas hokeja komandas.

5.2. Katrā komandā drīkst pieteikt 21 (divdesmit viens, tai skaitā vārtsargus) spēlētājus.

5.2.1. Visa turnīra laikā, saskaņojot ar organizatoru un konkrētās spēles pretējo komandu, komanda var pieteikt uz spēli papildus vārtsargu, ja viņš nav pieteikts ne vienā no čempionātā spēlējošām komandām.

5.3. Čempionātā nedrīkst būt pieteikti profesionāli spēlētāji, jeb spēlētāji, kuriem ir spēkā esošs līgums ar profesionālo hokeja klubu, kā arī spēlētāji, kuri spēlē, vai arī ir aizvadījuši kādu spēli pēdējo trīs gadu laikā: U16-18-20 izlasēs, Latvijas valstsvienības pieaugušo izlasē, Kontinentālajā hokeja līgā (KHL), Baltkrievijas atklātajā čempionātā hokejā (BAČH), Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstēs hokejā (LBJMH) U18 un U16 grupā, Rīgas atklātās meistarsacīkstes hokejā (RAMH), Krievijas Jaunatnes hokeja līgā (MHL,) Latvijas atklātajā čempionātā hokejā (LAČH) un Latvijas 1.līgas čempionātā (izņemot vārtsargus). [Spēlētāja atbilstību, kā arī kopējam līgas līmenim, izvērtē Čempionāta vadība vai līgas Direktorāts.]

5.3.1. Čempionātā nedrīkst pieteikt spēlētājus, kuri spēlē, vai arī ir aizvadījuši kādu spēli Valstsvienības viriešu pieaugušo izlasē, Kontinentālajā hokeja līgā (KHL).

5.4. Spēlētāju pieteikuma ierobežojumi:

5.4.1. Čempionātā atļauts piedalīties no 16 gadu vecuma (spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu obligāti jāspēlē ar pilnu sejas masku, kas atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem un jānēsā pilnu kakla un rīkles aizsargu).

5.4.2. Spēli uzsākot komandai laukumā jābūt vismaz 6 (sešiem) spēlētājiem. Komandas laukuma spēlētājiem ir jābūt apstiprinātā standarta formas krekliem;

5.4.3. Jaunu spēlētāju (izņemot vārtsargu) pieteikumu pieņemšana tiek pārtraukta 2018.6.janvāri.

6. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

6.1. Par uzvaru spēlēs komanda iegūst divus punktus, par neizšķirtu – vienu punktu,  par zaudējumu– nulle punktu. Ja “PLAY OFF”  spēlēs pamatlaiks beidzās ar neizšķirtu rezultātu tad komandas izpilda 3 metienu sēriju, ja uzvarētājs nav atklāts, komandas izpilda pa vienam soda metienam līdz pirmajai kļūdai.

6.2. Ja kāda komanda tiek diskvalificēta no čempionāta un ir izspēlējusi 50% vai vairāk čempionāta spēles, tad izspēlēto spēļu rezultāti tiek ņemti vērā un pārējām komandām ar kurām spēles vēl nav izspēlētas tiek piešķirtas tehniskās uzvaras ar rezultātu W : 0. Ja izspēlētas mazāk kā 50% spēles, tad šo spēļu rezultāti netiek ņemti vērā.

6.3. Augstāku vietu čempionātā iegūst komanda ar lielāku punktu skaitu. Ja sacensību noslēgumā vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu turnīra tabulā ieņem tā komanda,

- kurai savstarpējo spēļu summā ir vairāk punktu,

- kurai savstarpējo spēļu summā ir labāka gūto un zaudēto vārtu starpība,

- labāka kopējā gūto un zaudēto vārtu attiecība,

- visās spēlēs ir lielākais uzvaru skaits,

- Iesitusi lielāko ripu skaitu,

- mazāks soda laiks spēlēs.

6.4. Ja spēle jāpārtrauc un to nevar turpināt halles funkcionalitātes apsvērumu dēļ (piem. bojāts borta stikls):

6.4.1. un ir nospēlēta puse no spēles laika, vai vairāk, esošo rezultātu pieņem par spēles gala rezultātu;

6.4.2. ja spēle ir nospēlēta mazāk par pusi spēles laika (18.min. tīrā spēles laika), tad spēle tiek pārcelta;

6.4.3. ja spēli var atsākt, un kopējais spēles laiks sastāda pusi spēles laika (18.min. tīrā spēles laika, spēles beigu rezultāts tiek ņemts vērā, spēle nav jāpārspēlē.

6.5. Ja čempionātu nevar turpināt halles funkcionalitātes dēļ (piem. iestājoties neplānoti siltam laikam, kad vairs nav iespējams uzturēt ledu), tad čempionāta norisi pārceļ uz citu ledus halli.

7. ATBILDĪBA

7.1  Par spēlētāju veselības stāvokli čempionāta spēlēs ir atbildīgi paši spēlētāji, to ar parakstu apstiprina katrs spēlētājs pieteikumā (saskaņā ar Sporta likumu). Jauniešiem, kas jaunāki par 18 gadiem, par veselības stāvokli un dalību čempionātā atbild vecāki, apstiprinot to ar parakstu.

7.2  Ne tiesneši, ne organizatori neatbild par sacensību dalībnieku vai trešo personu traumām, miesas bojājumiem, sakropļojumiem (līdz pat letālam iznākumam), kuri gūti čempionāta norises laikā / vietā, vai hallei pieguļošā teritorijā.

7.3. Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu, tehniskās prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.

7.4. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku.

8. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

8.1. Dalībniekiem pasākuma laikā jāpārvietojas tikai sacensību norises teritorijā ievērojot personīgo un citu dalībnieku drošību.

8.2. Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā. Katrs dalībnieks un viņa līdzbraucējs ir atbildīgi par apkārtējo vidi.

8.3. Dalībniekiem obligāti jālieto aizsargķiveres. Par to nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.

8.4. Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo medikamentu lietošanu.

8.5. Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās tieši ar organizatoriem vai vēršoties tieši pie sacensību norises vietā pieejamajiem mediķiem.

8.6. Visiem pasākuma dalībniekiem ir pienākums sniegt medicīnisko palīdzību citiem pasākuma dalībniekiem.

9. DISCIPLINĀRIE SODI UN DISKVALIFIKĀCIJA

9.1. Komandai tiek piešķirts zaudējums 0:W sekojošos gadījumos:

9.1.1. ja komanda neierodas uz spēli.

9.1.2. ja spēle tiek pārtraukta vienas vai abu komandas spēlētāju vai komandas vadītāju nedisciplinētības dēļ;

9.1.3. ja komanda spēles laikā aiziet no laukuma, tai tiek ieskaitīts zaudējums 0:W;

9.2. Disciplinārie sodi:

9.2.2. spēlētāju par atklāti rupju un bīstamu spēli čempionāta organizators ir tiesīgs izslēgt no čempionāta;

9.2.3. gala lēmumu par disciplinārajiem sodiem pieņem čempionāta organizators.

9.3. Par komandas neierašanos uz spēli uzskatāma:

9.3.1. ja ieradušies mazāk nekā 6 (seši) spēlētāji ,ieskaitot vārtsargu;

9.3.2. komandas neierašanās laukumā 5.min.laikā pēc tiesneša svilpes, kas aicina komandas uz laukumu.

9.4. Komanda tiek izslēgta no čempionāta sekojošos gadījumos:

9.4.1. pēc otrās neierašanās uz spēli;

9.4.2. ja vienas nedēļas laikā nesamaksā komandai piespriesto soda naudu;

9.4.3. par rupjiem sporta ētikas, Godīgas spēles principu, sporta organizācijas un disciplīnas pārkāpumiem;

9.4.4. ja komanda nav nokārtojusi finansiālas saistības.

9.5. Lēmumu par spēlētāju diskvalifikāciju un komandu izslēgšanu no čempionātu pieņem čempionāta organizators.

10. SACENSĪBU TIESNEŠI

10.1. Katru spēli apkalpo divi tiesneši laukumā un viens sekretariātā.

10.2. Par tiesnešu nozīmēšanu un tiesāšanas kvalitāti atbild čempionāta organizators.

10.3. Prasības par konkrētās spēles tiesnešu nomaiņu netiek pieņemtas.

10.4. Tiesnešu lēmumi spēļu laikā ir galīgi un tos apstrīdēt nevar ne spēlētājs, ne komandas vadība.

11. PROTESTI

11.1. Komandai ir tiesības pēc savas, tikko aizvadītās spēles beigām, informēt spēles tiesnešus, vai čempionāta organizatoru par protesta iesniegšanu. Ziņa par protesta iesniegšanu tiek fiksēta spēles protokola otrā pusē. Informācija par protesta iesniegšanu jāiesniedz 15 (piecpadsmit) minūšu laikā, pēc spēles beigām.
11.2. Komandas kapteinim ir tiesības spēles laikā, kurā tobrīd piedalās komanda, pieprasīt spēles tiesnesim pārbaudīt pretinieku komandas spēlētāja vai spēlētāju personību vai viņa(u) tiesības (atbilstību) piedalīties spēlē atbilstoši šī nolikuma nosacījumiem.

11.3. Spēles tiesnesim ir pienākums informēt par to pretinieku komandu un pretinieku komandai ir pienākums nodrošināt spēlētāja(u) klātbūtni, komandas spēles formā, līdz spēlēs beigām.

11.4. Pēc spēles beigām iepriekšminētajam(iem) spēlētājam(iem) nekavējoties, komandas spēles formā, ir jādodas pie spēles sekretariāta spēlētāja personības vai viņa tiesību piedalīties spēlē pārbaudei, kuru veic spēles tiesneši.

11.5.  Pārbaudē jāpiedalās čempionāta organizatoram. Pārbaudes rezultāti tiek fiksēti spēles protokola otrā pusē, kurus paraksta spēles tiesneši, čempionāta organizators, pārbaudītais spēlētājs un pieprasījuma iesniedzējs. Iepriekšminētais pārbaudes pieprasījums ir uzskatāms par iesniegtu protestu, ko izskata čempionāta organizators un uz kuru attiecas ķīlas naudas iemaksas nosacījumi, bet šajā gadījumā ķīlas nauda tiek noteikta par katru pārbaudāmo spēlētāju.

11.6.  Gadījumā, ja pārbaudāmais spēlētājs(i), komandas spēles formā, pēc spēles beigām neierodas pie spēles sekretariāta, komanda tiek sodīta un uz komandu ir attiecināmi nosacījumi par diskvalificēta vai nepieteikta spēlētāja iesaistīšanos spēlē.
11.7. Iesniegt protestus par čempionāta nolikuma pārkāpumiem (ievērojot to iesniegšanas kārtību) ir tiesīga jebkura čempionāta komanda.
11.8. Protests 24 (divdesmit četru) stundu laikā, pēc strīdus spēles beigām, rakstveidā jāiesniedz čempionāta galvenajam tiesnesim Izņēmums–protests par nepieteikta vai diskvalificēta spēlētāja piedalīšanos spēlē 3 (trīs) dienu laikā, no strīdus spēles beigām.
11.9. Čempionāta organizators protestus izskatīs 7 (septiņu) dienu laikā no to saņemšanas dienas.
11.10. Protesti netiek izskatīti šādos gadījumos :
11.10.1. nav iesniegts noteiktajā laikā;
11.10.2. par tiesāšanas kvalitāti;

12. APBALVOŠANA

12.1. Ar piemiņas balvām tiek apbalvoti:

12.1.1. Labākais vārtsargs,

12.1.2. Rezultatīvākais spelētajs

12.2. Izslēgšanas turnīra tiek noskaidrotas 3 labākās komandas, kuras tiek apbalvotas ar kausiem un pārsteiguma balvām par komandu izcīnītajām godalgotajām vietām izslēgšanas turnīrā.

13. INFORMĀCIJA

13.1. Spēļu nolikums, turnīra tabula un spēļu kalendārs pieejams nahl-riga.com, www.jurmala.lv  

13.2. Organizatori - NEATKARĪGA AMATIERU HOKEJA LĪGA “NAHL” sadarbībā ar Jūrmalas Sporta servisa centrs.

13.2.4. 1.Starptautiskais amatieru hokeja turnirs BALDERIS CUP -galvenais tiesnesis Aleksandrs   Borisovs                                                                        

13.2.4.8 Komandas pieteikumus sūtit uz boka777@inbox.lv, direktors@nahl-riga.lv.                           

Biedrība NAHL direktors

Oļegs Siračenko

2018-07-23 19:45
Mārupes LH
2018-07-24 19:45
Mārupes LH
2018-07-25 21:00
Mārupes LH
2018-07-26 21:00
Mārupes LH
2018-07-26 19:30
VOLVO SC
2018-07-30 19:45
Mārupes LH
2018-07-31 19:45
Mārupes LH
2018-08-01 21:00
Mārupes LH
2018-08-02 21:00
Mārupes LH
2018-08-03 20:45
VOLVO SC
NAHL © 2008
Top.LV Rambler's Top100
0.907 s