NAHL.LV
E-pasts: Parole: Reģistrēties
Ziņot par kļūdu
Dzimšanas dienas
* NAHL pieaicina amatieru hokeja komandas piedalīties Open Challenge Cup 2018 * Līmenis – 3-4 līga *

Nolikums.

Nolikums.

2017./2018. g. sezonas

NEATKARĪGAS AMATIERU HOKEJAS LĪGAS

(NAHL-RĪGA) meistarsacīkstes hokejā.

1.Mērķis.

1.1.Popularizēt hokeju iedzīvotāju vidū.

1.2.Veicināt hokejistu meistarības līmeņa izaugsmi.

1.3.Noskaidrot 2017./2018.gada labāko NAHL meistarsacīkstes komandu hokejā pieaugušo vidū

      (2.LĪGA;  3.LĪGA;  4.LĪGA; 5.LĪGA; Veterānu LĪGA 40+).

2.Vadība.

2.1.Meistarsacīkstes hokejā organizē un vada NEATKARĪGAS AMATIERU HOKEJAS LĪGAS Direktorāts, turpmāk Direktorāts, sadarbībā ar  RHF. Meistarsacīkstes tiešo vadību nodrošina Direktorāts.

2.2.Direktorāta padome tiek veidota piedaloties pa vienam pārstāvim no katras dalībnieku komandas.

3.Laiks un vieta. 

3.1.Meistarsacīkstes hokejā notiek 2 apļos (vai 3- 4 apļos) un kausa sacensības, laikā no 2017.gada 18.septembra  līdz 2018.gada 21.maijam.

3.2.Ikviens klubs kopā ar pieteikumu piesaka laukumu, dienas un laiku, kurā tās aizvadīs mājas  spēles. Visiem ledus laukumiem jāatbilst starptautiskajiem hokeja spēles noteikumiem.

4.Dalībnieki.

4.1. Lai piedalītos meistarsacīkstēs hokejā sākumpietēikumu vajāg iesniegt reģistrācijas laikā un papild pieteikumi tiek pieņemti tikai pēc hokeja meistarsacīktes direktorātā lēmuma.

4.2. Meistarsacīkstēs drīkst piedalīties hokejisti, kuri jau ir samaksājuši dalības maksu (15 eiro par vienu dalībnieku [papildpieteikums: pēc 2018-01-01 – 20 eiro]. Minimāla komandas iemaksa -par 20 dalībniekiem. Jaunām komandām, minimāla apmaksa par 25 dalībniekiem).

4.3. Meistarsacīkstēs drīkst piedalīties hokejisti, kuri dzimuši 2001. gadā un vecāki. Jaunāki drīkst spēlēt tikai ar ārsta un vecāku rakstisku atļauju.

4.4.Ikvienam klubam meistarsacīkstēs atļauts pieteikt ne mazāk par 11 spēlētājiem.

4.5.Katrai spēlei drīkst pieteikt līdz 20 spēlētājus un 2 vārtsargus (minimāli- 6 spēlētājus).

4.6.Pārejas jautājumi starp komandām kārtojami savstarpēji vienojoties pārejas laikā no 24.12.2017.g. līdz 10.01.2018.gadam. Spēlētājus var atsaukt no pieteikuma tikai pārejas perioda laikā.

4.7. Meistarsacīkstēs aizliegts spēlēt hokejistiem (izņemot vārtsargiem), kas spēlē Rīgas meistarsacīkšu hokejā (izņemot veselu komandu kas atbilsts saskaņā ar noteikumiem), U 16-18-20, Latvijas Čempionātā pieaugušajiem.  Spēlētāja atbilstību NAHL, kā arī kopējam līgas līmenim, izvērtē NAHL vadība vai līgas Direktorāts.

2 LĪGA NAHL-RĪGA aizliegts spēlēt 2 sezonu pēc VL LHF (vai citu līdzvērtīgu klubu), drīkst pieteikt 1 bijušā vīriešu Latvijas izlases spēlētāja (vecākais 40 gadus vai ielaiduša 5 sezonas pēc VL LHF (vai citu līdzvērtīgu klubu) un drīkst pieteikt uz spēle līdz trijiem 1.L. LHF spēlētājiem (vai vairāk bez profesionālas pieredzes).

[Spēlētāja atbilstību NAHL, kā arī kopējam līgas līmenim, izvērtē NAHL vadība vai līgas Direktorāts.]

3 LĪGA NAHL-RĪGA aizliegts spēlēt bijušiem Latvijas vīriešu izlases un  3 sezonu pēc VL LHF (vai citu līdzvērtīgu klubu) spēlētājiem. Aizliegts spēlēt 1 sezonu pēc LHF Jaunatnes čemppionātā (U 16, 18, 20).  

[Spēlētāja atbilstību NAHL, kā arī kopējam līgas līmenim, izvērtē NAHL vadība vai līgas Direktorāts.]

4 LĪGA NAHL-RĪGA aizliegts spēlēt bijušiem Latvijas vīriešu izlases un VL LHF (vai citu līdzvērtīgu klubu) spēlētājiem. Aizliegts spēlēt 2 sezonu pēc LHF Jaunatnes čemppionātā (U 16, 18, 20). Vartsargiem aizliegts pēc 2 sezonu pēc VL LHF un augstak.

[Spēlētāja atbilstību NAHL, kā arī kopējam līgas līmenim, izvērtē NAHL vadība vai līgas Direktorāts.]

5 LĪGA NAHL-RĪGA aizliegts spēlēt bijušiem Latvijas vīriešu izlases un VL LHF (vai citu līdzvērtīgu klubu) spēlētājiem. Aizliegts spēlēt pēc LHF Jaunatnes čemppionātā (U 16, 18, 20). Vartsargiem aizliegts spēlēt 10 sezonu pēc VL LHF un augstak.

[Spēlētāja atbilstību NAHL, kā arī kopējam līgas līmenim, izvērtē NAHL vadība vai līgas Direktorāts.]

Veterānu LĪGA 40+ NAHL-RĪGA aizliegts spēlēt bijušiem Latvijas vīriešu izlases spēlētājiem un pēc VL LHF (vai citu līdzvērtīgu klubu - pēc sezonas 2001-2002 [izņemot vārtsargus]). Drikst pieteikt līdz 5 spēlētājus 35+ (40+ : 1978 gads un vecākais; 35+ : 1983 gads un vecākais).

[Spēlētāja atbilstību NAHL, kā arī kopējam līgas līmenim, izvērtē NAHL vadība vai līgas Direktorāts.]

Visas NAHL-RĪGA komandas drīkst pieteikt spēlētājus arī no citām amatieru hokeja  līgu attiecīgā līmeņa komandām.

4.7.1.Regulārajā sezonā vārtsargs drīkst piedalīties katrā līgā vienā komandā. NAHL-RĪGA meistarsacīkstēs drikst spēlēt hokeja tiesniešiem tikai pēc apspriešanās ar pretinieku komandas.

4.7.2. Līgu čempionāti tiek aizvadīti bez spēku paņēmieniem. 

4.8.Komandām jābūt vismaz diviem, krāsu ziņā atšķirīgiem formas tērpu komplektiem ar Nr. Viesu komandas spēlē gaišos tērpos, saimnieki – tumšos. Savstarpēji vienojoties, formas tērpu krāsas var būt mainītas. Komandas spēles formai krāsu ziņā jābūt vienveida. Par katra spēlētāja piedalīšanos bez spēles krekliem savai komandai - sods 5 eiro.

4.8.1.Komandām jānodrošina līgas atbalstitaju reklama uz sava ekipējuma – uzlīmes uz ķiverēm, uzšuves uz spēļu krekliem, uzšuves uz biksēm. Izdevumus par attiecīgu reklāmu uzņemas organizātors.

4.9.Visiem vārtsargiem jānēsā pilnu sejas masku un noteikta parauga hokeja ķiveri vai vārtsarga sejas un galvas aizsargu, kas atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem.

Hokeja klubam, kura vārtsargs spēlē maskā, kura neatbilst hokeja spēles

noteikumu prasībām, NAHL-RĪGA sacensību direktoriātam jāiesniedz paraksts par vārtsarga atbildību traumas iegūšanas gadījumā. Kluba vadībai ir pienākums pirms spēles parādīt spēles galvenajam tiesnesim spēlētāja parakstītu vēstuli. Par šī punkta neievērošanu, pamatojoties uz ierakstu spēles oficiālajā protokolā, hokeja klubam ir pienākums iemaksāt NAHL-RĪGA vienreizēju iemaksu 50,- eiro apmērā.

4.10.Hokejistiem, kuri dzimuši pēc 1997. gada 31. decembra obligāti jāspēlē ar pilnu sejas masku, kura atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem, kā arī visiem minētā vecuma laukuma spēlētājiem jānēsā   kakla aizsargs.

4.10.1.Visiem hokejistiem, kuri dzimuši pēc 1975. gada 1. janvāra kā minimums jāspēlē sejas maskā, kura atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem. Sejas maskai jāaizsedz acis un deguna apakšējā daļa.

4.10.2.Pirms spēles iesildīšanās, hokejistiem, kuri pieteikti spēlei, jānāk uz ledus laukuma pilnā ekipējumā. Par šī punkta pārkāpumu, hokejists tiek sodīts saskaņā ar šī nolikuma pielikumu.

4.10.3.NAHL-RĪGA rīkotajās sacensībās visām komandām, kuras piedalās sacensībās 20 minūtes pirms spēles sākuma tiesnešu brigādei jāiesniedz drukātā versijā visas komandas sastāvs uz minēto spēli ar norādītiem spēlētāju numuriem, ampluā un iemaksu par spēles rīkošanu un apkalpošanu. Spēles galvenā tiesneša parakstīta protokola kopija un komandas sastāva viens eksemplārs paliek hokeja klubam.

4.10.4.Katras spēlējošās komandas pārstāvis ir tiesīgs pārbaudīt pretinieku komandas elektroniskās licences ar bildēm, ja licences vai spēlētāja bildes tajā nav uzrādītas, tad spēles galvenais tiesnesis var nepielaist šo spēlētāju pie spēles. Katras spēlējošās komandas pārstāvis ir tiesīgs ar galvenā tiesneša palīdzību salīdzināt pretinieku dokumentus. Pārbaudāmās komandas atteikuma gadījumā galvenais tiesnesis ieraksta šo faktu spēles protokolā.

4.11. Ja spēlētājs pārkāpj drošības prasības, viņš pieņem uz sevi par to atbildību.

5.Sarīkošanas kārtība.

5.1.Meistersacīkšu spēles notiek pēc IIHF hokeja spēles noteikumiem (izņemot „hibrīdpārmetieni.”), šī nolikuma un NAHL-RĪGA meistarsacīkstes hokeja disciplināro sodu nolikuma. Par kārtības uzturēšanu sacensību vietā un par skatītājiem atbild komanda, kas ir laukuma saimnieks.

5.2.Rīgas meistarsacīkstes hokejā notiek divos posmos;

     1.posms 18.09.2017.g.-24.12.2017.g.

     2.posms 10.01.2018.g-20.05.2018.g.

Tūres pārtraukumos tiek izspēlētas iepriekšējo apļu atliktās spēles.

5.3.Spēli drīkst atlikt vienu reizi sezonā tikai force major gadījumā. Atliekot spēli, 5 dienas iepriekš komandām jāpaziņo spēles datums, vieta un laiks, kad tā notiks.

5.4.NAHL-RĪGA meistarsacīkstes  dalībkomandas sedz savas mājas spēļu izdevumus (spēles tiesneši – 2 laukumā, - 1 brigādē. Ceļa izdevumus tiesnešiem , ārpus Rīgas un Rīgas rajona. Ledus laukuma īri un medicīnisko personālu.). 

5.5.Spēļu sākumam darba dienās jābūt ne agrāk kā plkst. 19:00. (Tukumā, Ozolniekos, Ogrē, Jelgavā - 19:30.) un ne vēlāk kā plkst. 22.45 Rīgā. Brīvdienās un svētku dienās ne agrāk kā plkst. 11:00. Kopējais spēles laiks ir 60 min. Komandas iesildās 3 minūtes, kuras ietilpst spēles kopējā laikā. Izņēmumi tiek pieņemti ar direktoriāta lēmumu.

5.6.Komandām ir obligāti jāizspēlē visas meistarsacīkšu spēles.

6.Uzvarētāju noteikšana.

6.1.Par uzvaru spēlēs komanda iegūst trīs punkti, pie neizšķirta rezultāta par 5 minūtēm ir izpildāmi trīs sodu metieni, ja neizšķirts iestājās mazāk kā par 5 minūtēm līdz beigām mača-izpildāms pa vienu sodumetienu. Šajā gadījumā uzvarētājs saņem 2 punktus, bet zaudētāja komanda 1 punkts.

Ja kausa spēlēs pamatlaiks beidzās ar neizšķirtu rezultātu  tad tiek izpildīti pa vienam soda metienam līdz pirmajai kļūdai. Komanda, kura uzvar soda metienos iegūst divus punktus, zaudētāja nulle punktu. Augstāku vietu čempionātā iegūst komanda ar lielāku punktu skaitu. Par neierašanos uz spēli komandai piešķir zaudējumu 0:W. Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām NAHL-RĪGA sacensībās ir vienāds punktu skaits, priekšroka ir tai komandai, kura:

     · Šo komandu savstarpējās spēlēs sakrājusi lielāko punktu skaitu:

     · Visās šo komandu savstarpējās spēlēs ir labākā starpība starp ielaistām un iesistām ripām;

     · Visās spēlēs ir labākā starpība starp iesistām un ielaistām ripām;

     · Visās spēlēs ir lielākais uzvaru skaits;

     · Iesitusi lielāko ripu skaitu.

6.2.Visus komandas neierašanās gadījumus uz spēlēm izskata čempionāta direktorāts, kurš arī pieņem galīgo lēmumu. Neierašanās vai atteikšanās gadījumā, lai turpinātu čempionātu, vainīgajai komandai jāsedz sekojoši izdevumi: ledus īre, ārsta un tiesnešu apmaksa, ka arī soda nauda, kuras apmēru nosaka līgas direktorāts.

6.3. Kausa sacensības uzvarētājs noteikts pēc divām uzvarām. Finālu sērija- līdz trijām uzvarām. (Vai cits Līgas Direktorāta lēmums).

7.Pieteikumi.  

7.1.Pieteikumi NAHL-RĪGA meistarsacīkstēm hokejā jāiesniedz līdz:

01- 25.09.2017.g.komandas pieteikumus meistarsacīkstēm,

7.2.Pieteikumi pēc pieņemtās formas, elektr. veidā (ar spēlētāju parakstu – uz spēlē) jāiesniedz čempionāta direktorātā [publikācija – līdz 25.09.2018]. Spēlētājs ar savu parakstu apliecina, ka viņa veselības stāvoklis atļauj nodarboties ar fiziskām aktivitātēm – spēlēt hokeju. Jauniešiem līdz 18 gadiem jābūt ārsta apliecinošai atļaujai piedalīties hokeja sacensībās. Sakarā ar to, ka sacīkstes bieži paiet vēlu vakarā, dalībnieki izjūt paaugstināto slodzi. Līgas direktorāts pieprasa visus dalībniekus patstāvīgi regulāri veikt medicīnisku izpēti. Gadījumā, ja dalībniekam eksistē veselības problēma- vadība var pieprasīt atteikties no piedalīšanās sacīkstēs.

7.3. Papildus pieteikumi, noformēti pēc šī nolikuma prasībām, iesniedzami galvenajam tiesniesim. Papildus pieteikumi tiek pieņemti tikai līdz 31.01.2018. ar NAHL-RĪGA direktorāta visus dalībniekiem apstiprinājumu. Spēlētājs tiks atzīts par pieteikto, ja ir saņemts rakstveida apstiprinājums no VISIEM Līgas dalibnieku pilnvārotajam pārstāvim. Apstripiņajumu var nosūtīt pa e-pastu direktors@nahl.lv. NAHL-RĪGA vadībai nekavējoties jāinforme komandu par pieteikuma apstiprināšanu. NAHL-RĪGA vadībai nav tiesību atklāt apstiprinājuma balsošanas saturu pieteikuma iniciātoriem, ja netiek saņemts apstrprinājums. Ja 48 stundu laikā komanda nesniedz nekādu atbildi, tad komandas lēmums tiek uzskatīts par pozitīvu un pretenzijas netiek pieņemtas.

7.4. Spēlētāju pārējas NAHL-RĪGA Līgas robežas tiek atļauti laikā posmā no 24.12.2017  līdz 10.01.2018.

Komanda, kas piesaka pārejas spēlētāju, iesniedz pieteikumu ar iepriekšējās komandas apstiprinājumu. Pretenzijas, kas pamatotas ar dokumentiem, tiek pieņemtas 3 dienu laikā. Ir aizliegta pāreja komandā zemāk uz diviem līmeņiem.

8.Protesti.

8.1.Protests par spēli iesniedzams ne vēlāk kā 24 stundas pēc spēles beigām, vispirms par to izdarot attiecīgu ierakstu spēles protokolā. Protests, kurā izklāstīta būtība, rakstveidā iesniedzams čempionāta direktorātā, iemaksājot par to avansu 50 EUR apmērā. Protestus izskata direktorāta sēde 48 stundu laikā, izņemot brīvdienas un svētku dienas.

8.2.Par nepamatota protesta iesniegšanu, vai protesta noraidīšanas gadījumā 50 EUR avanss paliek direktorāta rīcībā.

8.3.Klubu vadītājiem un treneriem nav tiesību iejaukties tiesnešu darbā vai jebkādā citā veidā iespaidot vai traucēt to. Klubu vadītāji un treneri atbild par hokejistu uzvedību sacensību laikā, ieskaitot stundu pirms un stundu pēc spēles.

9.Apbalvošana.

9.1.NAHL-RĪGA 2017./2018.g. meistarsacīkstēs hokeja (2.LĪGA;  3.LĪGA;  4.LĪGA; 5.LĪGA; Veterānu LĪGA 40+) uzvarētāja vienība saņem, piemiņas kausu, bet spēlētāji – zelta medaļas. Otrās un trešās vietas ieguvēju komandas apbalvo ar piemiņas kausiem, spēlētājus ar attiecīgās pakāpes medaļām.

1.pielikums

Kārtība, kādā tiek noteikti sodi, kas ir piešķirti hokejistiem un komandu pārstāvjiem  un diskvalifikācija par disciplināru pārkāpumu izdarīšanu oficiālās NAHL-RĪGA sacensībās 2017./2018.gada sezonā.

  1. Ja spēlētājs tiek sodīts ar 20 vai 25 minūšu sodu, viņš izlaiž vienu (nākošo) spēli un tiek sodīts ar EUR 20,- (divdesmit), ja spēlētājs tiek sodīts ar 5+20 minūšu sodu, viņš tiek sodīts ar EUR 20,- (divdesmit). Par otru noraidījumu līdz spēles beigām spēlētājs izlaiž 2  (divas) spēles un tiek sodīts ar EUR 50,- (piecdesmit). Par soda apmēru pēc trešā noraidījuma līdz spēles beigām lēmumu pieņem NAHL-RĪGA Direkātors (diskvalifikācija līdz sezonas beigām). Par katru 10-minūšu noraidījumu, pēc otrā noraidījuma saņemšanas 10-minūšu noraidījuma veidā, spēlētājs izlaiž nākošo spēli un tiek sodīts ar EUR 20,- (divdesmit).

Gadījumā, ja spēlētājs nav samaksājis sodu, viņš nav tiesīgs turpmāk piedalīties spēlēs. Nākošās spēles izlaišana diskvalificētiem spēlētājiem nāk spēkā automātiski, uzreiz pēc soda fiksācijas protokolā.

   2. Par atsevišķiem sodiem spēlētājs var tikt sodīts ar lielāku naudas sodu.

Pārkāpuma tips/ Sods (EUR)/ Spēļu skaits

Piedalījās kautiņā ārpus hokeja laukuma (iniciators)/ 75,-/ 3 spēles

Piedalījās kautiņā ārpus hokeja laukuma (dalībnieks)/ 35,-/ 2 spēles

Par mēģinājumu traumēt pretinieku/ 75,-/ 3 spēles

Ar nodomu traumēja pretinieku/ 150,-/ 5 spēles

Iespēra spēlētājam ar kāju/ 75,-/ 5 spēles

Iemeta ar ripu oficiālam spēļu  pārstāvim  vai NAHL-Rīga pārstāvim/ 150,-/ 5 spēles

Ar nodomu iespļāva pretiniekam vai oficiālam spēļu  pārstāvim vai NAHL-Rīga pārstāvim/ 150,-/ 3 spēles

Par draudiem oficiālam spēļu vai NAHL-Rīga pārstāvim/ 100,-/ 5 spēles

Par fizisku kontaktu ar oficiālo spēļu vai NAHL-Rīga pārstāvi/ 200,-/ Pēc Disciplinārās komisijas lēmuma

Traumēja oficiālo spēļu  pārstāvi vai NAHL-Rīga pārstāvi/ 300,-/ Pēc  Disciplinārās komisijas lēmuma

Sitiens pretiniekam ar galvu/ 50,-/ 3 spēles                                             

Īpaša rupjība/ 150,-/ Pēc  Disciplinārās komisijas lēmuma.

   3. Par jebkuru  atkārtotu pārkāpumu, minētu 2. punktā, spēlētājs tiek diskvalificēts līdz sezonas beigām vai arī pilnīgi diskvalificēts, un komandai tiek uzlikts sods EUR 300,- apmērā.

3.1. Saistībā ar to, ka spēles notiek 3*20 min "netīrā" laika formātā, spēlētājs, kas neizpilda laukuma tiesneša lēmumus (spēles laika vilcināšana) spēles laika pēdējās 5 minūtēs, tiek sodīts ar disciplinārsodu līdz spēles beigām (20 min). Gadījumā, ja spēles pēdējās 2 minūtēs spēles laiks tiek apzināti vilcināts (neattiecas uz gadījumu, ja ripa tiek izmesta ārpus laukuma), vainīgās komandas vārtos tiek nozīmēts soda metiens. Gadījumā, ja vainīgā komanda cenšas kavēt soda metiena izpildi, tiek ieskaitīti vārti. Gadījumā, ja vainīgā komanda spēlē bez vārtsarga, tiek ieskaitīti vārti. Gadījumā, ja līdz tam spēles pēdējo piecu minūšu laikā tika piespriests disciplinārsods, tad soda metiena nozīmēšana to neatceļ. Likums stāsies spēkā uz Kausa mačiem.

  4. Sodi jānomaksā NAHL-Rīga Sacensību direktorātā 1(viena) mēneša laikā. Spēlētājiem aizliegts piedalīties spēlēs līdz soda nomaksāšanai. Tāda spēlētāja piedalīšanās turnīrā tiek pielīdzināta neatļautai dalībai spēlē, kurai tiek piemēroti 5. un 8. punkti.

  5. Komandai tiek ieskaitīts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:W, un tā tiek sodīta ar naudas sodu sekojošos gadījumos:

   5.1. ja komanda neierodas uz spēli (sods EUR 150,- un lēdus izdevumi);

   5.2. ja spēli pārtrauc spēlētāju nedisciplinētās uzvedības rezultātā vai vienas vai otras komandas vadītāju nepaklausības gadījumā (sods EUR 100,- vainīgajai komandai vai komandām);

   5.3. ja spēlē piedalās diskvalificēts, nepieteikts, nepareizi pieteikts vai sodu nenomaksājis spēlētājs (sods EUR 75,-);

  6. Komanda tiek uzskatīta neieradusies, ja:

   6.1. uz spēli ierodas mazāk kā 6 (seši) spēlētāji;

   6.2. komanda neierodas laukumā 5 (pieci) minūšu laikā pēc spēles tiesneša svilpes, kurš aicina komandas uz laukuma.

  7. Komanda tiek izslēgta no čempionāta sekojošos gadījumos:

   7.1. par atkārtotu neierašanos uz spēli;

   7.2. ja sodi vai maksa par komandas dalību netiek nomaksāta;

   7.3. par rupjiem nolikuma, sporta ētikas, sacensību organizēšanas un disciplīnas pārkāpumiem.

  8.Lēmums par spēlētāju diskvalifikāciju un komandu izslēgšanu no čempionāta pieņem NAHL-RĪGA direktorāts.

  9. Komandai, kura ir izjukusi vai izslēgta no sacensībām, tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:W, ja komanda nospēlējusi 50% nozīmēto spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti un komanda tiek izslēgta no čempionāta.

 10. Komanda, kura ir izjukusi vai izslēgta no sacensībām, netiek pielaista NAHL-Rīga čempionātā līdz NAHL-Rīga direktorāta  lēmumam.

11. Komandas (klubi) atbild par savu spēlētāju un līdzjutēju uzvedību 60 (sešdesmit) minūtes līdz spēlei, spēles laikā un 60 (sešdesmit) minūtes pēc spēles.

 12. Visu neapmaksāto sodu un diskvalifikācijas pārcelts uz nākamo sezonu.

13. Gadījumā, ja dotajā Nolikumā nav ņemta vērā kāda situācija vai pārkāpums, skatīt augstāk stavošo hokeja organizāciju noteikumos (LHF, IIHF).

14.Nepieciešamības gadijumā, NAHL-Rīga Direktorāts ja ir nepieciešams var pieņemt lēmumus patstāvīgi. Paziņojot par lēmumu ne vēlāk kā 24 stundas pēc lēmuma pieņemšanas.

Sacensību kārtība. 2017./2018.

2. Līga.

4.apļi;

Kausa sacensības (līdz trijām uzvarām).

3. Līga.

3.apļi;

Kausa sacensības (līdz trijām uzvarām).

4. Līga.

2.apļi;

Kausa sacensības (līdz divām uzvarām, sākot ar 1/4 - līdz trijām uzvarām).

5. Līga.

3.apļi;

Kausa sacensības (līdz trijām uzvarām).

Veterānu LĪGA 40+.

2.apļi - KFALIFIKĀCIJA.

1.apļis grupas A (4 komndas) un B (5 komandas).

Pēc kvalifikācijas, komandas pāriet grupās ar visiem saņemtajiem punktiem un prioritātēm. 


2018-07-23 19:45
Mārupes LH
2018-07-24 19:45
Mārupes LH
2018-07-25 21:00
Mārupes LH
2018-07-26 21:00
Mārupes LH
2018-07-26 19:30
VOLVO SC
2018-07-30 19:45
Mārupes LH
2018-07-31 19:45
Mārupes LH
2018-08-01 21:00
Mārupes LH
2018-08-02 21:00
Mārupes LH
2018-08-03 20:45
VOLVO SC
NAHL © 2008
Top.LV Rambler's Top100
0.707 s